Uppdrag att ta fram en samling lärande exempel på hur cykling har beaktats i samhällsplaneringen

Boverket har fått i uppdrag att ta fram en samling lärande exempel på hur kommuner, regioner och andra aktörer har lyckats föra in cykling i samhällsplaneringen på ett framgångsrikt sätt.

Regeringen vill främja ett ökat och säkert cyklande. Cykling har fått en allt större betydelse i samhällsplaneringen, men kan ges ännu högre prioritet. Kopplat till olika typer av övergripande mål som det transportpolitiska målet, funktionsmålet om tillgänglighet och hänsynsmålet för säkerhet, miljö och hälsa samt miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö har ett ökat cyklande betydelse för att bidra till måluppfyllelse.

Samtidigt behöver cykling som val av transportmedel vara säkert. Därför behöver mer kunskap om och goda exempel från kommuner och andra aktörer spridas om hur ökad och säker cykling kan lyftas in i samhällsplaneringen på ett framgångsrikt sätt.

Boverket får rekvirera högst 1 000 000 kronor från Trafikverket för att utföra uppdraget. Medlen är en andel av den tvååriga satsning på cykelfrämjande åtgärder som regeringen har tillfört.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2018.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej