På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag att verka för en enhetlig digital tillämpning av PBL

Granskad: 

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att förstärka sin medverkan för en effektiv och enhetlig tillämpning och utveckling av plan- och bygglagen (PBL) i digital miljö.

Regeringens målsättning är en effektiv digital samhällsbyggnadsprocess som är till nytta för medborgare, kommuner, landsting, myndigheter och andra aktörer. I uppdraget ingår att främja digital planerings- och bygginformation, standarder, gränssnitt och informationsflöde mellan olika aktörer inom samhällsbyggande. Boverket ska vid behov lämna författningsförslag vad gäller krav relaterat till de olika områdena.

Boverket ska verka för en enhetlig tillämpning av PBL i dess helhet i digital miljö. Det betyder att Boverket ska intensifiera sitt arbete med digitala standarder för översiktsplaner och detaljplaner, utveckla gränssnitt och digitala informationsflöden. Boverket ska utgå från etablerade standarder och beakta pågående utvecklingsprojekt och aktiviteter inom området. Myndigheten ska också verka för att byggregler och produktegenskaper kan bli digitalt tillgängliga.

Under uppdragets gång ska Boverket inhämta synpunkter, och löpande informera, Lantmäteriet om uppdraget. Synpunkter ska också inhämtas från länsstyrelserna, andra myndigheter och kommuner, Sveriges Kommuner och Landsting, samt från näringslivet och aktörer inom samhällsbyggnadsbranschen.

För uppdraget får Boverket använda 10 miljoner kronor under 2018, samt 10 miljoner kronor årligen under perioden 2019-2020 under förutsättning att riksdagen beviljar tilldelning av medel.

Uppdraget ska redovisas för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) löpande och slutrapporteras den 31 augusti 2020.

Regeringsuppdraget i sin helhet hittar du under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen