Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag att utveckla arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi i byggsektorn

Granskad:

Regeringen ger Boverket i uppdrag att utveckla arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi i bygg- och fastighetssektorn för att bidra till att nå Sveriges miljö- och klimatmål.

Boverket ska:

 • Kartlägga och analysera hur återanvändning, återvinning samt
  förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av befintligt
  byggmaterial, byggnadsdelar och byggnadsverk fungerar idag.
 • Kartlägga och analysera vad som kan främja att byggnadsverk,
  byggnadsdelar och byggmaterial redan från början utformas och
  designas för att vara hållbara samt enkla att reparera, uppgradera,
  nedmontera och återanvända. I detta ingår att analysera hur rivning av
  befintliga byggnadsverk kan undvikas och hur de kan återbrukas i sin
  helhet samt att analysera vad detta innebär för valet av olika
  byggmaterial, exempelvis plast.
 • Föreslå åtgärder för att främja cirkulärt byggande och cirkulär
  förvaltning, vilket innefattar giftfria materialkretslopp, och vid behov
  lämna nödvändiga författningsförslag.
 • Kartlägga och analysera tillgången till och efterfrågan på de byggmaterial
  som bedöms vara kritiska för materialförsörjningen i byggsektorn.Undersöka hur digitaliseringen kan underlätta omställningen till en
  cirkulär ekonomi i byggsektorn och lämna förslag på åtgärder som
  bidrar till utvecklingen på området.
 • Ta fram indikatorer för att följa utvecklingen av en cirkulär ekonomi i
  byggsektorn.
 • Sprida information samt vägleda myndigheter och berörda aktörer om
  omställningen till en cirkulär ekonomi i byggsektorn.

 

Boverket ska redovisa sitt uppdrag till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 20 december 2024.

Hela uppdraget från regeringen samt Boverkets projektsida finns i "Relaterad information". 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen