På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag att utreda ombyggnadsbegreppet i plan- och bygglagen

Granskad:

Regeringen uppdrar åt Boverket att utreda om och på vilket sätt regleringen av ombyggnad kan förtydligas i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och anslutande författningar samt vid behov lämna författningsändringar med tillhörande kommentarer.

Begreppet ombyggnad används i plan- och bygglagen som ett kriterium för om olika så kallade följdkrav kan ställas vid ändring av en byggnad. Vid en ändring som inte är att betrakta som än ombyggnad ställs normalt krav på att åtgärder ska vidtas så att den ändrade delen uppfyller de krav som ställs i Boverkets byggregler.

Regelverket uppfattas som krångligt och oförutsägbart, bland annat bedöms gränsen mellan vad som är ombyggnad och någon annan ändring än ombyggnad vara oklar.

Regeringen uppdrar åt Boverket att

  • förslagen ska innebära i huvudsak samma utformningskrav och tekniska egenskapskrav, exempelvis på energihushållning och värmeisolering samt på
    tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
  • beskriva konsekvenserna av förslagen i enlighet med vad som anges i förordningen (2007:1244) om konsekvenser vid regelgivning
  • beakta pågående utredningar och uppdrag med koppling till detta uppdrag.

Boverket ska reodovisa sitt uppdrag till Finansdepartementet senast den 30 november 2021.

Hela uppdraget finns under "Relaterad information"

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen