Uppdrag att utreda nya krav på laddinfrastruktur för elfordon

Boverket har fått i uppdrag att föreslå hur svenska byggregler bör kompletteras med krav på laddinfrastruktur för elfordon. 

I uppdraget ligger att redovisa

  • författningsförslag
  • kostnadsberäkningar
  • samhällsekonomiska och andra konsekvenser av förslagen.

Uppdraget i sin helhet finns under "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej