På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag att utreda kompletterande krav i byggreglerna för byggnaders energiprestanda

Granskad:

Boverket ska i samverkan med Energimyndigheten ta fram ett förslag om hur ett kompletterande krav som utgår ifrån byggnadens energibehov, det vill säga använd energi, ska utformas med beaktande av samhällsekonomiska konsekvenser.

I uppdraget ska Boverket också utreda eventuellt behov av att komplettera byggreglerna med ett krav för solvärmelast. Vid behov ska författningsförslag lämnas.

I uppdraget ingår att redovisa vad eventuella kompletterande krav skulle innebära i form av ökade kostnader, påverkan på förutsättningar för byggande och påverkan på byggnaders energiprestanda samt samhällsekonomiska och andra konsekvenser. I uppdraget ingår även att inhämta synpunkter från berörda aktörer och branscher.

Uppdraget ska redovisas till Infrastrukturdepartementet senast den 19 november 2021.

Hela uppdraget finns under ”Relaterad information”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen