På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag att utarbeta vägledande strategier för kulturmiljöfrågor

Granskad:

Boverket har fått i uppdrag tillsammans med Fortifikationsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Statens fastighetsverk, Statens jordbruksverk, Sveriges geologiska undersökning, Tillväxtverket och Trafikverket att ta fram vägledande strategier för respektive myndighets arbete med kulturmiljöfrågor.

Strategierna ska visa på flera olika faktorer som:

  • vilka ansvarsområden och operativa frågor inom myndigheten som berörs,
  • hur arbetet med kulturmiljöfrågor inom respektive myndighet ska utformas och utvecklas,
  • hur lämpliga avvägningar kan göras mot andra politikområden som myndigheten verkar inom,
  • det samspel och den samverkan med andra aktörer som krävs för ett effektivt kulturmiljöarbete och
  • hur kulturmiljöfrågor kan tydliggöras och uppmärksammas inom befintliga fora för att nå en bättre måluppfyllelse för respektive sektor.

Regeringen anser att det är viktigt att kulturmiljön tillvaratas som resurs och att det arbete som förknippas med detta ger möjlighet till att stärka hållbar utveckling ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Riksantikvarieämbetet ska stödja och följa myndigheternas arbete med att ta fram och genomföra strategierna, samt erbjuda metodstöd. Riksantikvarieämbetet ska också ansvara för en gemensam dialog och ge plats för erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna inom strategiarbetet.

Boverket ska redovisa sitt uppdrag till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 oktober 2019.

Riksantikvarieämbetet redovisar sitt uppdrag till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 mars 2018 respektive den 31 januari 2020.

Regeringsuppdraget i sin helhet hittar du i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen