På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag att undersöka förutsättningarna för stärkt platssamverkan i Sverige

Granskad:

Regeringen ger Boverket i uppdrag att undersöka förutsättningarna för stärkt platssamverkan i Sverige.

Regeringen uppdrar till Boverket att:

  • kartlägga hur olika former av lokal samverkan mellan fastighetsägare, näringsidkare och det allmänna används i andra länder i syfte att bekämpa utanförskap, skapa tryggare bostadsområden och stärka det lokala näringslivet
  • kartlägga svenska erfarenheter av lokal, långsiktig och platsbaserad samverkan mellan fastighetsägare, näringsidkare och det allmänna med ovan angivna syften
  • redogöra för det aktuella forskningsläget avseende sådan platssamverkan
  • se över behovet av och efterfrågan på stärkt platssamverkan i Sverige
  • undersöka om det finns några hinder, t.ex. i relevant lagstiftning, för stärkt platssamverkan i Sverige
  • undersöka hur platssamverkan kan bidra till en positiv utveckling i områden som i dag präglas av både hög otrygghet och socioekonomiska utmaningar
  • vid behov föreslå åtgärder och lösningar för stärkt platssamverkan i Sverige, samt ökade möjligheter för boende till inflytande över utvecklingen i området, med utgångspunkt i lösningar som är möjliga att anpassa till lokala förhållanden, i syfte att stärka lokal analys, närvaro och medbestämmande
  • analysera konsekvenserna av en stärkt platssamverkan för det allmänna, näringslivet och enskilda.

Boverket ska redovisa sitt uppdrag till Finansdepartementet senast den 31 december 2021.

Hela uppdraget finns under ”Relaterad information”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen