På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag att ta fram förslag till nationellt regionalfondsprogram för Europeiska regionala utvecklingsfonden, programperioden 2021–2027

Granskad: 

Boverket har tillsammans med Tillväxtverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Vinnova fått i uppdrag att ta fram ett förslag till nationellt regionalfondsprogram för målet Investering för sysselsättning och tillväxt inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden avseende programperioden 2021–2027.

Programmet ska baseras på EU-kommissionens nedanstående förslag, dock med beaktande av att rättsakterna ännu inte är antagna.

  • KOM (2018) 375 slutlig, Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering, och
  • KOM (2018) 372 slutlig, Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden.

Hänsyn ska vidare tas till förslaget till EU:s långsiktiga budget (MFF).

Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) under arbetets gång. Förslag till nationellt regionalfondsprogram för Europeiska regionala utvecklingsfonden ska lämnas till regeringen(Näringsdepartementet) senast den 15 oktober 2020.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen