På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag att ta fram förslag på åtgärder som kan underlätta finansieringen av bostadsbyggande på landsbygden

Granskad: 

Boverket har fått i uppdrag att utarbeta förslag på kostnadseffektiva statliga åtgärder som underlättar finansieringen av ny- och ombyggnad av bostäder på landsbygden.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 mars 2019. En delredovisning av uppdraget, såvitt avser framtagande av förslag på statliga åtgärder som underlättar finansieringen av ny- och ombyggnad av egnahem, ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 november 2018.

Boverket ska beakta de förslag som lämnats i betänkandet Lån och garantier för fler bostäder (SOU 2017:108) och de remissynpunkter som lämnats på detta betänkande.
Boverket ska utforma förslagen så att de inte leder till att kreditgivare lämnar krediter som innebär ett olämpligt risktagande eller att enskilda hushåll eller företag på annat sätt skuldsätter sig på ett sätt som innebär ett olämpligt risktagande. Föreslagna åtgärder ska endast avse bostäder för permanent bruk.

Vid utformningen av åtgärderna ska Boverket eftersträva att begränsa de statliga kostnaderna i så stor utsträckning som möjligt. Om förslagen leder till statliga utgifter ska förslag på finansiering tas fram. Boverket ska inhämta synpunkter från Tillväxtverket, Tillväxtanalys och andra berörda myndigheter och aktörer.

Hela uppdraget finns under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen