Uppdrag att ta fram en vägledning för brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv och åtgärder i samhällsbyggnadsprocesser

Boverket har fått i uppdrag att ta fram och sprida en vägledning för brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv och åtgärder i samhällsbyggnadsprocesser.

Boverket ska inhämta, sammanställa och sprida kunskap om hur trygghetsskapande och brottsförebyggande perspektiv kan tillvaratas och vilka åtgärder som kan vidtas i utformningen av fysiska miljöer i olika skeden av samhällsbyggnadsprocessen.

Uppdraget i sin helhet finnst tillgängligt under "Relaterad information"

 

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej