På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016-2018

Granskad: 

Regeringen uppdrar åt bland andra Boverket att ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och att ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik.

Under 2018 kom ett förnyat uppdrag från regeringen om att under perioden 1 januari 2019 - den 31 december 2020 fortsatt ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning sorn medför nedsatt arbetsförmaga från Arbetsförmedlingen för praktik.

Bakgrunden till beslutet är det praktikprogram som genomfördes 2013-2015, som ett led i strategin för genomförande av funktionshinderspolitiken. Regeringens bedömning har varit att statliga myndigheter bör ge fler personer tillgång till arbetspraktik och att Arbetsförmedlingen ska arbeta vidare utifrån erfarenheterna från praktikprogrammet.

Det förnyade uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021 till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat sorn nåtts.

Statskontoret ansvarar därefter för den samlade redovisningen till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) som ska ske årligen.

Båda regeringsuppdragen hittar du i sin helhet under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen