Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016-2018

Regeringen uppdrar åt bland andra Boverket att ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och att ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik.

Bakgrunden till beslutet är det praktikprogram som genomfördes 2013-2015, som ett led i strategin för genomförande av funktionshinderspolitiken. Regeringens bedömning har varit att statliga myndigheter bör ge fler personer tillgång till arbetspraktik och att Arbetsförmedlingen ska arbeta vidare utifrån erfarenheterna från praktikprogrammet.

Uppdraget ska redovisas till Statskontoret senast den 1 oktober 2016, 1 april 2017, 1 april 2018 och 15 januari 2019. Redovisningen ska innefatta hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts enligt Statskontorets instruktion.

Statskontoret ansvarar därefter för den samlade redovisningen till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) som ska ske årligen.

Regeringsuppdraget i sin helhet hittar du under "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej