Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön

Granskad:

Boverket har fått i uppdrag att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön.

I uppdraget ingår att:

  • Stödja kommunerna i deras arbete med klimatanpassning av den byggda miljön
  • Identifiera behov av underlag och vägledning för klimatanpassning av ny och befintlig bebyggelse
  • Bedriva kompetenshöjande insatser på området
  • Samordna underlag som expertmyndigheter och forskning tillhandahåller om klimateffekter och klimatanpassning av bebyggelse och presentera underlaget på ett användarvänligt sätt
  • Bedriva främjande och vägledande arbete om de verktyg och processer som är relevanta för klimatanpassning av den byggda miljön
  • Följa utvecklingen inom området  klimatanpassning och analysera vad det innebär för ny och befintlig bebyggelse.

Under "Relaterad information" finns hela uppdraget.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen