På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag att lämna förslag på hur återkommande bedömningar av bostadsbristen ska utföras

Granskad: 

Boverket har fått i uppdrag att lämna förslag på hur bostadsbristen fortlöpande ska beräknas och presenteras. De presenterade beräkningarna ska kunna användas av offentliga aktörer i arbetet med bostadsförsörjningsfrågor. I syfte att underlätta arbetet med att planera, utföra och följa upp insatser för att åtgärda bostadsbristen ska Boverket även lämna förslag på enhetliga begrepp som ska kunna användas vid kommunikation kring bostadsbristen. Boverket ska med utgångspunkt i det ovan angivna förslaget göra en beräkning av bostadsbristen.

Uppdraget ska redovisas genom att förslagen till metod och enhetliga begrepp samt resultatet av beräkningarna senast den 20 september 2020 offentliggörs i den form Boverket anser lämpligt. En separat redovisning av osäkerheter i beräkningarna och vilka metodövervägenden som gjorts ska samtidigt lämnas till regeringen (Finansdepartementet).

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting och närmast berörda myndigheter.

Mer information om uppdraget hittar du via länken i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen