På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag att kartlägga och analysera den praktiska tillämpningen av barnkonventionen

Granskad: 

Regeringen uppdrar åt Boverket att kartlägga och analysera den praktiska tillämpningen av Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) inom myndighetens verksamhet.

Vid behov ska myndigheten vidta åtgärder för att säkerställa att dess anställda har tillräcklig kunskap om barnkonventionen och på vilket sätt denna behöver beaktas i myndighetens verksamhet. Boverket ska även kartlägga och analysera den praktiska tillämpningen av kommunernas och länsstyrelsernas arbete med planering enligt plan- och bygglagen (2010:900) och stadsutveckling med anledning av att barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020, samt redovisa eventuella behov av att utveckla stöd till kommunerna och länsstyrelserna.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Barnombudsmannen, Trafikverket. Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges Kommuner och Landsting.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 2 november 2020.

Mer information om uppdraget hittar du via länken i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen