På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag att kartlägga byggskador inom byggsektorn

Granskad: 

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga byggskador (inklusive systematiska byggfel och betydande kvalitetsbrister) vid nybyggnation eller renovering av byggnadsverk.

Syftet med uppdraget är att ge en bild av förekomsten av byggskador. Man vill också få en uppfattning om de fastighets- och samhällsekonomiska konsekvenserna byggskador orsakar.

Boverket ska enligt uppdraget kartlägga förekomsten av byggskador vid ny- och ombyggnation av byggnadsverk, analysera eventuella mönster i förekomsten av byggskador samt bedöma de samhällsekonomiska konsekvenserna.

Det saknas idag sammantagen nationell statistik om byggskador vilket gör det svårt att få en klar bild av omfattningen inom byggandet. Data är dessutom utspritt på flera olika myndigheter och organisationer. Det bedöms även finnas ett stort mörkertal i antalet byggskador.

Kommittén om modernare byggregler (dir. 2017:22) som regeringen tillsatte den 23 februari 2017 ska bland annat utreda byggregelverkets ändamålsenlighet och effektivitet samt föreslå ändringar i regelverket om det finns anledning till detta. En kartläggning och analys av förekommande byggskador ger ett betydelsefullt underlag till utredningens arbete.

Boverket får under 2017 använda 500 000 kronor för att genomföra uppdraget. Medlen betalas ut efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. För 2018 avser regeringen att avsätta ytterligare 500 000 kronor för fortsatt genomförande av uppdraget, under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet.

Boverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 december 2018.

Regeringsuppdraget i sin helhet hittar du i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen