På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag att inrätta och förvalta ett informationscentrum för hållbart byggande med fokus på energieffektiviserande renovering

Granskad:

Regeringen har beslutat att ge Boverket i uppdrag att inrätta och förvalta ett informationscentrum för hållbart byggande med fokus på energieffektiviserande renovering. Syftet är att främja energieffektivisering vid renovering och förvaltning i det befintliga byggnadsbeståndet. Arbetet ska ske i nära samråd med Statens energimyndighet samt med andra berörda aktörer.

Informationen ska anpassas efter olika byggnadskategorier och riktas till olika typer av fastighetsägare. Informationscentrumet förväntas förbättra förutsättningarna för fler renoveringsåtgärder som leder till effektivare energianvändning, minskad klimatpåverkan, ökad robusthet för klimatförändringar och bidra till uppfyllandet av EU-direktiv gällande byggnaders energiprestanda och energieffektivitet.

Den 1 oktober 2021 träder förordningen om stöd för energieffektivisering i flerbostadshus i kraft. Syftet med stödet är att förbättra byggnadernas energiprestanda genom att förbättra lönsamheten och främja kostnadseffektiva åtgärder vid genomförandet av energieffektiviserande renoveringar. Tillsammans kommer stödet för energieffektivisering och informationscentrums verksamhet kunna bidra till fler energieffektiva renoveringar.

Mer om informationscentrum

Uppdraget är en fortsättning på ett tidigare externt upphandlat informationscentrum för hållbart byggande. År 2020 bedömde regeringen att uppdraget borde bedrivas med en mer långsiktig inriktning och att en annan organisationsform därför var önskvärd. Boverket bedömdes ha bäst förutsättningar att tilldelas huvudansvaret för informationscentrum.

Boverket ska redovisa uppdraget löpande till Finansdepartementet.

Hela uppdraget finns under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen