På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900)

Granskad: 

Boverket har fått i uppdrag att genomföra kompetensinsatser för att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Kompetensinsatserna ska pågå 2017-2020 och är en förlängning av ett tidigare regeringsuppdrag om kompetensinsatser för PBL, gällande perioden 2014-2016.

Nya PBL trädde ikraft under 2011. Boverket fick 2014 uppdraget att genomföra kompetensinsatser kring PBL i syfte att bidra till ett ökat bostadsbyggande genom en mer enhetlig och effektiv tillämpning av PBL.

Uppdraget består av PBL-utbildning för bland annat anställda i kommuner och på länsstyrelser. Ett nätverk för PBL-experter ska vidareutvecklas och vägledningar om hur PBL-systemet bör tillämpas ska kompletteras och fördjupas.

Boverket ska inrätta ett kansli för genomförandet av kompetensinsatserna. Den 28 februari presenterade Boverket ett program för regeringsuppdraget att genomföra PBL kompetensinsatser 2017-2020. Programmet hittar du i "Relaterad information"

Uppdraget pågår mellan 2017-2020, med delrapportering den 31 januari 2018 respektive 2019 och 2020 och med slutrapportering den 11 december 2020.

Till Boverkets disposition finns 15 000 000 kronor för 2017 som får användas för att genomföra uppdraget. Avsikten är att regeringen årligen därefter ska avsätta 15 000 000 kronor per år mellan 2018-2020 för att genomföra uppdraget.

Regeringsuppdraget i sin helhet hittar du under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen