På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag att förstärka arbetet för en god inomhusmiljö

Boverket ska samla in, kvalitetssäkra och sprida information om byggnaders inomhusmiljö. Syftet är att öka medvetenheten om vilka brister i byggnaders inomhusmiljö som kan uppstå, vanliga orsaker till bristerna och hur de kan undvikas eller åtgärdas.

Informationen ska utgöra en kunskapsbas om byggnaders inomhusmiljö och göras tillgänglig för berörda målgrupper. Informationen ska grundas på undersökningar av god kvalitet och etablerad forskning.

Boverket ska uppdatera det tidigare framtagna materialet från den rikstäckande undersökningen av bebyggelsens energianvändning, tekniska status och innemiljö (BETSI), där det är relevant.

Myndigheten ska identifiera och utreda systematiska fel inom byggandet och utbredda skador i byggnadsbeståndet, som kan påverkan människors hälsa eller säkerhet.

Under 2018 får Boverket använda högst 16 miljoner kronor för uppdraget. Regeringen avser att avsätta 28 miljoner kronor per år för perioden 2019-2021, under förutsättning att riksdagen beviljar tilldelning av medel.

Boverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) genom delrapporter 31 januari 2019 och 30 september 2020, samt slutrapportera uppdraget 31 december 2021. Boverket ska ha en kontinuerlig dialog med berörda aktörer såsom byggföretag, tillverkare av byggprodukter, branschorganisationer, myndigheter med flera under genomförandet av uppdraget.

Regeringsuppdraget i sin helhet hittar du under "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej