Uppdrag att följa upp uppdragen att utreda om det bör installeras mätsystem för värme, kyla och tappvarmvatten på lägenhetsnivå

Boverket har fått i uppdrag att följa upp och utreda om det finns skäl att införa krav på installation av mätsystem för värme, kyla och tappvarmvatten på lägenhetsnivå i Sverige. Senast den 2 maj varje år under perioden 2017-2019 ska Boverket redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet).

Uppföljningen och utredningen ska bygga vidare på de utredningar och slutsatser som Boverket efter uppdrag från regeringen, redovisade i rapporterna Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad (rapport 2014:29 och Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse (rapport 2015:34).

Om Boverket anser att krav på installation av mätsystem bör införas ska myndigheten även ta fram förslag på de författningsändringar som behövs för genomförande.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej