På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Granskad: 

Uppdrag till Tillväxtverket m.fl.

För att nå regeringens övergripande mål för att öka servicen, minska handläggnings tiderna samt öka förståelsen för företagens villkor på myndigheter med ett stort antal företagsärenden uppdrar regeringen åt följande myndigheter att, i de delar där myndigheten berörs, följa upp och arbeta mot i uppdraget beskrivna mål:

 • Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Boverket
 • Statistiska centralbyrån
 • Statens jordbruksverk
 • Skogsstyrelsen
 • Kemikalieinspektionen
 • Naturvårdsverket
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Bolagsverket
 • Elsäkerhetsverket
 • Energimarknadsinspektionen
 • Post- och telestyrelsen
 • Tillväxtverket
 • Transportstyrelsen
 • Arbetsmiljöverket

Regeringsuppdraget i sin helhet hittar du under "Relaterad information"

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen