På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag att bygga upp och förvalta en webbplats för utländska byggherrar och byggföretag

Granskad: 

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att bygga upp och förvalta en webbplats med information för utländska byggherrar och byggföretag. Avsikten är att tillgängliggöra information om vilka regler och andra förutsättningar som gäller för den som vill bedriva verksamhet i Sverige för att uppföra eller bygga bostäder.

Boverket ska ta fram en webbplats där byggherrar och byggföretag lätt kan hitta information om byggregler, information om planprocessen, arbetsmiljöregler, avtalsvillkor med mera på arbetsmarknaden. Syftet är att underlätta för utländska företag att etablera sig och verka i Sverige för att bygga bostäder. I och med att konkurrensen inom bostadsbyggnadssektorn är begränsad så händer det att kommuner och kommunala bostadsföretag inte får in några anbud. Genom att göra information tillgänglig på en webbplats med länkar och branschspecifik information kan det förbättra konkurrensförhållandena och därmed bidra till att skapa ett utbud av bostäder som flera kan efterfråga.

Webbplatsen ska vara på engelska, och en utredning ska göras avseende om webbplatsen ska finnas tillgänglig på andra språk utöver engelska.

Uppdraget ska genomföras i överensstämmelse med kommissionens förslag KOM(2017) 256 avseende förordning om att inrätta en gemensam digital ingång, Digital Portal. Boverket ska redovisa för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) vilka hinder och svårigheter de utländska företagen upplever samt vilka behov av statliga åtgärder som finns för att underlätta för utländska företag.

Boverket ska samverka med berörda statliga myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Kommerskollegium, Lantmäteriet, Tillväxtverket, Trafikverket och länsstyrelserna. Andra samverkansaktörer kan vara Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, Fastighetsägarna Sverige och arbetsmarknadens parter.

För att genomföra uppdraget får Boverket högst 2 miljoner kronor under 2017, mot rekvisition ställd till Kammarkollegiet. För fortsatt genomförande får Boverket 3 miljoner kronor för 2018. För förvaltning får Boverket 1 miljoner kronor årligen. Medlen betalas ut under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet.

Regeringsuppdraget i sin helhet hittar du i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen