Uppdrag att bistå regeringskansliet i genomförandet av det reviderade EU-direktivet om energieffektivitet

Boverket har fått i uppdrag att utse experter for att bistå Regeringskansliet i och aktivt bidra till arbetet med genomförande i Sverige av Europaparlamentets och Rådets direktiv 2018/2002 om revidering av Europaparlamentets och Rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivisering.

Boverket ska senast den 28 mars 2019 meddela regeringen (Miljö- och energidepartementet) vilken eller vilka medarbetare myndigheten utsett. Arbetet ska utföras under ledning av Regeringskansliet och förväntas preliminärt pågå under perioden mars 2019 till mars 2020.

Hela uppdraget finns under "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej