Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

(Redovisas 30 juni 2016, och  årligen 2016-2019) Regeringen har lämnat ett uppdrag till 24 myndigheter, varav Boverket är en av myndigheterna, med särskilt ansvar i miljömålssystemet. Uppdraget går ut på att analysera vilka miljökvalitetsmål och delar av generationsmålet som är relevanta för den egna verksamheten och att upprätta en åtgärdsplan för genomförande.

Regeringen har lämnat i uppdrag åt 24 myndigheter inklusive Boverket, med särskilt ansvar i miljömålssystemet att analysera vilka miljökvalitetsmål och delar av generationsmålet som är relevanta för den egna verksamheten. Därutöver ska myndigheterna upprätta en åtgärdsplan för genomförande av de uppgifter som ingår i myndighetens verksamhet enligt instruktionen för att verka för att relevanta delar av generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås. Genomförandeplanen omfattar 4 år, och ska vara upprättad senast 30 juni 2016. Planen ska integreras i den ordinarie verksamhetsplaneringen och revideras vid behov. Genom att redovisa årligen 2016-2019 i samband med årsredovisningen ska åtgärdsplanen följas upp.

Naturvårdsverket bistår med vägledning av uppdraget, och uppdraget med genomförandeplan ska finansieras inom myndighetens ordinarie budgetram. Uppdraget med dess målanalys och genomförandeplan kommer utgöra viktiga underlag för Miljömålsrådets arbete.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej