Boverkets remisser

När Boverket har tagit fram ett förslag till en ny eller ändrad regel ska vi skicka förslaget och konsekvensutredningen på remiss till de som berörs av regeln: myndigheter, organisationer, kommuner och andra.

De, och alla andra, får då lämna synpunkter på förslaget. Remissversionen av regeln är alltså det förslag till ny eller ändrad regel som skickades på remiss. Boverket går sedan igenom remissynpunkterna och justerar ibland regelförslaget innan vi beslutar att införa den nya eller ändrade regeln. Därför är texten i remissversionen ofta annorlunda från den regel som beslutas.

Regelförslag som är ute på remiss

Extra remiss: Förslag till ändring i EKS kapitel 1.1.2

Synpunkter på remissen lämnas senast den 1 juli 2018.

Extra remiss: Förslag till ändring i EKS kapitel 1.1.7

Synpunkter på remissen lämnas senast den 1 juli 2018.

Remiss: Boverket förslag till ändring i BFS 2016:10 och BFS 2016:17

Synpunkter på remissen lämnas senast den 25 juni kl 08.00.

Granskad: Sidansvarig: webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej