Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Lagen (2012:838) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet

Granskad:

Genom lagen (2012:838) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet infördes ett system för frivillig certifiering av vissa energirelaterade tjänster.

Regeringen har i förordningen (2012:970) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet bland annat bemyndigat Boverket att meddela föreskrifter om certifieringen.

I Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2013:3) om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering (CIN 1) finns regler om certifiering av installatörer. Föreskrifterna innehåller bland annat krav på allmän teknisk kunskap, särskild utbildning, praktisk erfarenhet och lämplighet hos dem som ska certifieras. Certifieringen ska göras av ett certifieringsorgan som har ackrediterats av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac).

Det går att bli certifierad för en eller flera av följande fyra behörigheter:

  • installatörer av små pannor och ugnar som drivs med biomassa
  • installatörer av solcellssystem
  • installatörer av solvärmesystem
  • installatörer av värmepumpar och ytnära jordvärme.

Eftersom certifieringen är frivillig är det tillåtet även för dem som inte är certifierade att utföra dessa installationer.

Länk till lagen finns i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen