Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader

Granskad:

I lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader finns bestämmelser om vilka byggnader som omfattas av skyldigheten att energideklarera.

Här finns också regler om när en energideklaration ska upprättas, hur den ska visas vid uthyrning och försäljning. Lagen anger att Boverket ska ha ett register över alla upprättade energideklarationer. I lagen finns även bestämmelser om tillsynen, viten och överklagande av tillsynsmyndighetens beslut.

Länk till lagen finns i "Relaterad information".

Tillbaka till toppen