Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader

I lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader finns bestämmelser om vilka byggnader som omfattas av skyldigheten att energideklarera. Här finns också regler om när en energideklaration ska upprättas, hur den ska visas vid uthyrning och försäljning. Lagen anger att Boverket ska ha ett register över alla upprättade energideklarationer. I lagen finns även bestämmelser om tillsynen, viten och överklagande av tillsynsmyndighetens beslut.

Länk till lagen finns i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: webbredaktionen