Boverkets föreskrifter (2014:4) om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900)

Denna författning är upphävd.

BFS nummer: BFS 2014:4
Rubrik: Boverkets föreskrifter (2014:4) om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900)
Beslutad: den 26 augusti 2014
Ändrad: t.o.m. BFS 2017:3

Upphävd: genom BFS 2017:3

  • Ändringsförfattning BFS 2017:3 - NAU 2

    Boverkets föreskrifter om upphävande av verkets föreskrifter (2014:4) om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900)

    Ladda ned (85 kB)
  • Grundförfattning BFS 2014:4 - NAU 1

    Boverkets föreskrifter (2014:4) om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900)

    Ladda ned (9 kB)
Sidansvarig: Webbredaktionen