Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2003:19) om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler ...

Denna författning är upphävd.

BFS nummer: BFS 2003:19
Rubrik: Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser
Beslutad: den 30 oktober 2003

Upphävd: genom BFS 2011:13

  • Grundförfattning BFS 2003:19 - HIN 1

    Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser

    Ladda ned (187 kB)
Sidansvarig: Webbredaktionen