Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser

BFS nummer: BFS 2011:13
Rubrik: Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser
Beslutad: den 19 april 2011
Ändrad: t.o.m. BFS 2013:9

Omtryck: BFS 2013:9.

  • Ändringsförfattning BFS 2013:9 - HIN 3

    Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser

    Ladda ned (166 kB)
  • Grundförfattning BFS 2011:13 - HIN 2

    Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser

    Ladda ned (108 kB)
Sidansvarig: Webbredaktionen