Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2022:3) om energimätning i byggnader

BFS nummer: BFS 2022:3
Rubrik: Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader
Beslutad: den 7 juni 2022
Grundförfattning

BFS 2022:3

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader

Ladda ned
Tillbaka till toppen