Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår

BFS nummer: BFS 2016:12
Rubrik: Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår
Beslutad: den 23 november 2016
Ändrad: t.o.m. BFS 2018:5

Omtryck: BFS 2017:6.
Övrigt: Rättelseblad i BFS 2016:12 har iakttagits.

Ändringsförfattning

BFS 2018:5 - BEN 3

Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår

Ladda ned
Ändringsförfattning

BFS 2017:6 - BEN 2

Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår

Ladda ned
Grundförfattning

BFS 2016:12 - BEN 1

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår

Ladda ned
Tillbaka till toppen