Boverkets författningssamling

Den här sidan visar författningarna i Boverkets författningssamling, BFS. Du får fram den författning samt tillhörande konsekvensutredning genom att använda sökmotorn.

Det finns 377 författningar
Relevans / Datum / A-Ö
 • Grundförfattning BFS 2018:7

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag till åtgärder mot radon i småhus

  Ladda ned (113 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2018:6

  Boverkets föreskrifter om upphävande av verkets föreskrifter (1992:46) till lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

  Ladda ned (84 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2018:5

  Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår

  Ladda ned (87 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2018:4

  Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd

  Ladda ned (231 kB)
 • Ändrat allmänt råd BFS 2018:3

  Boverkets ändring av verkets allmänna råd (2016:16) om ersättning för provningskostnader vid marknadskontroll av byggprodukter

  Ladda ned (14 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2018:2

  Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

  Ladda ned (606 kB)
 • Grundförfattning BFS 2018:1

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag för grönare städer

  Ladda ned (106 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2017:10

  Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter

  Ladda ned (159 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2017:9

  Boverkets föreskrifter om upphävande av verkets föreskrifter (2014:2) om stöd till kommuner för inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet

  Ladda ned (83 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2017:8

  Boverkets föreskrifter om upphävande av verkets föreskrifter (2014:1) om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter

  Ladda ned (83 kB)
Sidansvarig: Webbredaktionen