Boverkets författningssamling

Den här sidan visar författningarna i Boverkets författningssamling, BFS. Du får fram den författning samt tillhörande konsekvensutredning genom att använda sökmotorn.

Det finns 6 författningar
Relevans / Datum / A-Ö
 • Ändringsförfattning BFS 2006:22

  Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) – föreskrifter och allmänna råd

  Ladda ned (16 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2006:21

  Boverkets föreskrifter om ändring i verkets regler om tillämpning av europeiska beräkningsstandarder (2004:10) – föreskrifter och allmänna råd

  Ladda ned (465 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2006:19

  Boverkets ändring av kungörande av tekniska specifikationer m.m. för att införliva rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter samt i förekommande fall allmänna råd om dess tillämpning

  Ladda ned (296 kB)
 • Grundförfattning BFS 2006:15

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler

  Ladda ned (13 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2006:12

  Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) – föreskrifter och allmänna råd

  Ladda ned (585 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2006:5

  Föreskrifter om ändring i Boverkets föreskrifter (1997:58) om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle

  Ladda ned (18 kB)
Sidansvarig: Webbredaktionen