På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets författningssamling

Den här sidan visar författningarna i Boverkets författningssamling, BFS. Du får fram den författning samt tillhörande konsekvensutredning genom att använda sökmotorn.

Det finns 7 författningar

Relevans / Datum / A-Ö
Grundförfattning

BFS 2004:15

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader

Ladda ned (149 kB)
Ändringsförfattning

BFS 2004:14

Boverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (BFS 2003:3) om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden om bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen i bostäder och vissa lokaler

Ladda ned (73 kB)
Grundförfattning

BFS 2004:13

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag för installation av hissar m m i flerbostadshus

Ladda ned (94 kB)
Grundförfattning

BFS 2004:10

Boverkets regler om tillämpningen av europeiska beräkningsstandarder (föreskrifter och allmänna råd)

Ladda ned (191 kB)
Ändringsförfattning

BFS 2004:9

Boverkets föreskrifter om ändring i verkets konstruktionsregler (föreskrifter och allmänna råd)

Ladda ned (214 kB)
Ändringsförfattning

BFS 2004:8

Boverkets ändring av kungörande av tekniska specifikationer m.m. för att införliva rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter samt i förekommande fall allmänna råd om dess tillämpning

Ladda ned (296 kB)
Ändringsförfattning

BFS 2004:3

Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna och allmänna råden om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem

Ladda ned (72 kB)
Tillbaka till toppen