På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets författningssamling

Den här sidan visar författningarna i Boverkets författningssamling, BFS. Du får fram den författning samt tillhörande konsekvensutredning genom att använda sökmotorn.

Det finns 10 författningar

Relevans / Datum / A-Ö
Ändringsförfattning

BFS 2003:21

Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna och allmänna råden om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem

Ladda ned (106 kB)
Grundförfattning

BFS 2003:19

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser

Ladda ned (187 kB)
Ändringsförfattning

BFS 2003:16

Boverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (BFS 2000:21) om statligt investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter

Ladda ned (72 kB)
Grundförfattning

BFS 2003:15

Boverkets föreskrifter om investeringsstimulans för byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder

Ladda ned (88 kB)
Ändringsförfattning

BFS 2003:14

Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna och allmänna råden om statligt investeringsbidrag för nybyggnad av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist

Ladda ned (116 kB)
Ändringsförfattning

BFS 2003:12

Boverkets ändring av kungörande av tekniska specifikationer m.m. för att införliva rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter samt i förekommande fall allmänna råd om dess tillämpning

Ladda ned (249 kB)
Ändringsförfattning

BFS 2003:10

Föreskrifter om ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Ladda ned (497 kB)
Ändringsförfattning

BFS 2003:6

Boverkets föreskrifter om ändring i verkets konstruktionsregler (föreskrifter och allmänna råd)

Ladda ned (430 kB)
Ändringsförfattning

BFS 2003:3

Boverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden om bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen i bostäder och vissa lokaler

Ladda ned (71 kB)
Grundförfattning

BFS 2003:1

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem

Ladda ned (101 kB)
Tillbaka till toppen