På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets författningssamling

Den här sidan visar författningarna i Boverkets författningssamling, BFS. Du får fram den författning samt tillhörande konsekvensutredning genom att använda sökmotorn.

Det finns 10 författningar

Relevans / Datum / A-Ö
Ändringsförfattning

BFS 2003:21

Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna och allmänna råden om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem

Ladda ned (106 kB)
Grundförfattning

BFS 2003:19

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser

Ladda ned (187 kB)
Ändringsförfattning

BFS 2003:16

Boverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (BFS 2000:21) om statligt investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter

Ladda ned (72 kB)
Grundförfattning

BFS 2003:15

Boverkets föreskrifter om investeringsstimulans för byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder

Ladda ned (88 kB)
Ändringsförfattning

BFS 2003:14

Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna och allmänna råden om statligt investeringsbidrag för nybyggnad av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist

Ladda ned (116 kB)
Ändringsförfattning

BFS 2003:12

Boverkets ändring av kungörande av tekniska specifikationer m.m. för att införliva rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter samt i förekommande fall allmänna råd om dess tillämpning

Ladda ned (249 kB)
Ändringsförfattning

BFS 2003:10

Föreskrifter om ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Ladda ned (497 kB)
Ändringsförfattning

BFS 2003:6

Boverkets föreskrifter om ändring i verkets konstruktionsregler (föreskrifter och allmänna råd)

Ladda ned (430 kB)
Ändringsförfattning

BFS 2003:3

Boverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden om bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen i bostäder och vissa lokaler

Ladda ned (71 kB)
Grundförfattning

BFS 2003:1

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem

Ladda ned (101 kB)
Tillbaka till toppen