På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets författningssamling

Den här sidan visar författningarna i Boverkets författningssamling, BFS. Du får fram den författning samt tillhörande konsekvensutredning genom att använda sökmotorn.

Det finns 10 författningar
Relevans / Datum / A-Ö
 • Ändringsförfattning BFS 2003:21

  Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna och allmänna råden om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem

  Ladda ned (106 kB)
 • Grundförfattning BFS 2003:19

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser

  Ladda ned (187 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2003:16

  Boverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (BFS 2000:21) om statligt investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter

  Ladda ned (72 kB)
 • Grundförfattning BFS 2003:15

  Boverkets föreskrifter om investeringsstimulans för byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder

  Ladda ned (88 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2003:14

  Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna och allmänna råden om statligt investeringsbidrag för nybyggnad av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist

  Ladda ned (116 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2003:12

  Boverkets ändring av kungörande av tekniska specifikationer m.m. för att införliva rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter samt i förekommande fall allmänna råd om dess tillämpning

  Ladda ned (249 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2003:10

  Föreskrifter om ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

  Ladda ned (497 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2003:6

  Boverkets föreskrifter om ändring i verkets konstruktionsregler (föreskrifter och allmänna råd)

  Ladda ned (430 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2003:3

  Boverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden om bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen i bostäder och vissa lokaler

  Ladda ned (71 kB)
 • Grundförfattning BFS 2003:1

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem

  Ladda ned (101 kB)
Sidansvarig: Webbredaktionen