Boverkets författningssamling

Den här sidan visar författningarna i Boverkets författningssamling, BFS. Du får fram den författning samt tillhörande konsekvensutredning genom att använda sökmotorn.

Det finns 13 författningar
Relevans / Datum / A-Ö
 • Ändringsförfattning BFS 1997:59

  Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd)

  Ladda ned (98 kB)
 • Grundförfattning BFS 1997:58

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle

  Ladda ned (161 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 1997:53

  Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna och allmänna råden om statlig bostadsbyggnadssubvention

  Ladda ned (89 kB)
 • Grundförfattning BFS 1997:51

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen i bostäder och vissa lokaler

  Ladda ned (105 kB)
 • Grundförfattning BFS 1997:48

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag för åtgärder mot radon i dricksvatten

  Ladda ned (93 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 1997:38

  Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd)

  Ladda ned (95 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 1997:37

  Föreskrifter om ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

  Ladda ned (424 kB)
 • Grundförfattning BFS 1997:29

  Boverkets föreskrifter om CE-märkning av byggprodukter m.m.

  Ladda ned (94 kB)
 • Grundförfattning BFS 1997:25

  Boverkets föreskrifter om bidrag till allmänna samlingslokaler

  Ladda ned (34 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 1997:22

  Boverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden om statlig bostadsbyggnadssubvention

  Ladda ned (72 kB)
Sidansvarig: Webbredaktionen