Boverkets författningssamling

Den här sidan visar författningarna i Boverkets författningssamling, BFS. Du får fram den författning samt tillhörande konsekvensutredning genom att använda sökmotorn.

Det finns 271 författningar
Relevans / Datum / A-Ö
 • Ändringsförfattning BFS 2019:2

  Boverkets föreskrifter om ändring i Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd

  Ladda ned (160 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2019:1

  Boverkets föreskrifter om ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)

  Ladda ned (3792 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2018:15

  Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd

  Ladda ned (88 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2018:11

  Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader

  Ladda ned (485 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2018:10

  Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2016:17) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

  Ladda ned (87 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2018:9

  Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2016:10) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande

  Ladda ned (87 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2018:6

  Boverkets föreskrifter om upphävande av verkets föreskrifter (1992:46) till lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

  Ladda ned (84 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2018:5

  Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår

  Ladda ned (87 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2018:4

  Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd

  Ladda ned (231 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2018:2

  Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

  Ladda ned (606 kB)
Sidansvarig: Webbredaktionen