På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets författningssamling

Den här sidan visar författningarna i Boverkets författningssamling, BFS. Du får fram den författning samt tillhörande konsekvensutredning genom att använda sökmotorn.

Det finns 22 författningar

Relevans / Datum / A-Ö
Ändringsförfattning

BFS 2006:26

Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (1994:25) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Ladda ned (736 kB)
Ändringsförfattning

BFS 2006:25

Boverkets föreskrifter om subventionsräntesatser

Ladda ned (17 kB)
Ändringsförfattning

BFS 2006:24

Boverkets föreskrifter om subventionsräntesatser

Ladda ned (17 kB)
Ändringsförfattning

BFS 2006:23

Boverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (1997:48) om bidrag för åtgärder mot radon i dricksvatten

Ladda ned (12 kB)
Ändringsförfattning

BFS 2006:22

Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) – föreskrifter och allmänna råd

Ladda ned (16 kB)
Ändringsförfattning

BFS 2006:21

Boverkets föreskrifter om ändring i verkets regler om tillämpning av europeiska beräkningsstandarder (2004:10) – föreskrifter och allmänna råd

Ladda ned (465 kB)
Ändringsförfattning

BFS 2006:20

Boverkets föreskrifter om subventionsräntesatser

Ladda ned (17 kB)
Ändringsförfattning

BFS 2006:19

Boverkets ändring av kungörande av tekniska specifikationer m.m. för att införliva rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter samt i förekommande fall allmänna råd om dess tillämpning

Ladda ned (296 kB)
Ändringsförfattning

BFS 2006:18

Boverkets föreskrifter om subventionsräntesatser

Ladda ned (17 kB)
Ändringsförfattning

BFS 2006:17

Boverkets föreskrifter om subventionsräntesatser

Ladda ned (16 kB)
Tillbaka till toppen