På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets författningssamling

Den här sidan visar författningarna i Boverkets författningssamling, BFS. Du får fram den författning samt tillhörande konsekvensutredning genom att använda sökmotorn.

Det finns 5 författningar

Relevans / Datum / A-Ö
Ändringsförfattning

BFS 1999:46

Boverkets föreskrifter om ändring i verkets konstruktionsregler (föreskrifter och allmänna råd)

Ladda ned (99 kB)
Ändringsförfattning

BFS 1999:25

Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna och allmänna råden om funktionskontroll av ventilationssystem

Ladda ned (93 kB)
Ändringsförfattning

BFS 1999:24

Föreskrifter om ändring av Boverkets föreskrifter och all-männa råd om hissar och vissa andra motordrivna anord-ningar

Ladda ned (91 kB)
Grundförfattning

BFS 1999:17

Boverkets kungörande av tekniska specifikationer m.m. för att införliva rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter

Ladda ned (125 kB)
Ändringsförfattning

BFS 1999:7

Boverkets föreskrifter om ändring i verkets konstruktionsregler (föreskrifter och allmänna råd)

Ladda ned (82 kB)
Tillbaka till toppen