Boverkets författningssamling

Den här sidan visar författningarna i Boverkets författningssamling, BFS. Du får fram den författning samt tillhörande konsekvensutredning genom att använda sökmotorn.

Det finns 5 författningar
Relevans / Datum / A-Ö
  • Ändringsförfattning BFS 1999:46

    Boverkets föreskrifter om ändring i verkets konstruktionsregler (föreskrifter och allmänna råd)

    Ladda ned (99 kB)
  • Ändringsförfattning BFS 1999:25

    Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna och allmänna råden om funktionskontroll av ventilationssystem

    Ladda ned (93 kB)
  • Ändringsförfattning BFS 1999:24

    Föreskrifter om ändring av Boverkets föreskrifter och all-männa råd om hissar och vissa andra motordrivna anord-ningar

    Ladda ned (91 kB)
  • Grundförfattning BFS 1999:17

    Boverkets kungörande av tekniska specifikationer m.m. för att införliva rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter

    Ladda ned (125 kB)
  • Ändringsförfattning BFS 1999:7

    Boverkets föreskrifter om ändring i verkets konstruktionsregler (föreskrifter och allmänna råd)

    Ladda ned (82 kB)
Sidansvarig: Webbredaktionen