Boverkets författningssamling

Den här sidan visar författningarna i Boverkets författningssamling, BFS. Du får fram den författning samt tillhörande konsekvensutredning genom att använda sökmotorn.

Det finns 271 författningar
Relevans / Datum / A-Ö
 • Ändringsförfattning BFS 2015:2

  Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:14) om certifiering av kontrollansvariga

  Ladda ned (103 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2014:8

  Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (1992:46) till lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

  Ladda ned (84 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2014:7

  Boverkets föreskrifter om upphävande av verkets föreskrifter och allmänna råd (2003:1) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem

  Ladda ned (83 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2014:6

  Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader

  Ladda ned (100 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2014:3

  Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd

  Ladda ned (1808 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2013:17

  Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert

  Ladda ned (113 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2013:16

  Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader

  Ladda ned (383 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2013:14

  Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd

  Ladda ned (871 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2013:10

  Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)

  Ladda ned (3524 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2013:9

  Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser

  Ladda ned (166 kB)
Sidansvarig: Webbredaktionen