Boverkets författningssamling

Den här sidan visar författningarna i Boverkets författningssamling, BFS. Du får fram den författning samt tillhörande konsekvensutredning genom att använda sökmotorn.

Det finns 271 författningar
Relevans / Datum / A-Ö
 • Ändringsförfattning BFS 2016:6

  Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd

  Ladda ned (221 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2016:4

  Förordning om upphävande av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2006:15) om stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler

  Ladda ned (106 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2016:3

  Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter (2015:7) om statsbidrag för att rusta upp skollokaler

  Ladda ned (105 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2016:2

  Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

  Ladda ned (841 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2016:1

  Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader

  Ladda ned (85 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2015:8

  Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

  Ladda ned (114 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2015:6

  Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)

  Ladda ned (3793 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2015:5

  Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:11) om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle

  Ladda ned (161 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2015:4

  Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2013:3) om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering

  Ladda ned (129 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2015:3

  Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd

  Ladda ned (278 kB)
Sidansvarig: Webbredaktionen