Boverkets författningssamling

Den här sidan visar författningarna i Boverkets författningssamling, BFS. Du får fram den författning samt tillhörande konsekvensutredning genom att använda sökmotorn.

Det finns 8 författningar
Relevans / Datum / A-Ö
 • Ändringsförfattning BFS 2012:11

  Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

  Ladda ned (775 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2012:9

  Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader

  Ladda ned (101 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2012:6

  Boverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter

  Ladda ned (14 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2012:5

  Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:19) om typgodkännande och tillverkningskontroll

  Ladda ned (31 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2012:4

  Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

  Ladda ned (772 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2012:3

  Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:11) om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle

  Ladda ned (98 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2012:2

  Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter (2011:8) om CE-märkning av byggprodukter

  Ladda ned (19 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2012:1

  Boverkets föreskrifter om subventionsräntesatser

  Ladda ned (16 kB)
Sidansvarig: Webbredaktionen