Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning

Ni får härmed tillfälle att yttra er över förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning med tillhörande konsekvensbeskrivning.

Synpunkter på remissen lämnas senast den 24 juli 2020. Lämna synpunkterna i bifogad svarsfil.

I första hand ska remissynpunkterna lämnas via e-post till remiss@boverket.se.

Alternativt kan ni skicka brev till
Boverket
att: Stina Jonfjärd
Box 534
371 23 Karlskrona.

Frågor om remissen skickas till remiss@boverket.se.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej