Remiss Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader

Ni får härmed tillfälle att yttra er över förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader med tillhörande konsekvens­utredning.

Synpunkter på förslaget med tillhörande konsekvensutrednin­g lämnas senast den 8 april 2020. Lämna synpunkterna i bifogad svarsfil.

Vi önskar i första hand få in remissynpunkter via e-post till remiss@boverket.se.

Alternativt kan ni skicka brev till
Boverket
att. Stina Jonfjärd
Box 534
371 23 Karlskrona.

Frågor om remissen skickas till remiss@boverket.se.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej