Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets förslag till föreskrifter om översiktsplan

Granskad:

Ni ges härmed tillfälle att yttra er över remiss om Boverkets förslag till föreskrifter om översiktsplan och konsekvensutredning.

Remissvaren ska ha kommit in till Boverket senast den 25 augusti 2023.

Svar på remissen lämnas via e-post till Boverket. Ange diarienummer 2787/2022. 

remiss@boverket.se

Anvisningar om hur synpunkterna bör lämnas finns på sidan Att svara på Boverkets remiss.

Att svara på Boverkets remiss

Frågor och svar om remissförslaget

Boverket har haft informationstillfällen om författningsförslaget. På sidan Frågor och svar om föreskrifter för översiktsplan finns en kort filmad version av presentationen som informationstillfällena inleddes med. På sidan finns det även frågor och svar om författningsförslaget som kan vara intressanta för fler att ta del av.

Frågor och svar om föreskrifter för översiktsplan

Frågor om remissen skickas in via e-post till Boverket.

remiss@boverket.se

Remissvar

Inkomna remissvar publiceras nedan. Remissvaren publiceras löpande och listan planeras vara komplett senast en månad efter remisstidens utgång.

Remissvar
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen