Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets förslag till föreskrifter om ändring i Boverkets byggregler (2011:6)  samt upphävande av BBRAD och BBRBE

Granskad:

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på Boverkets förslag till föreskrifter om ändring i Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd samt upphävande av Boverkets allmänna råd (2011:27) om analytisk dimensionering av byggnader och Boverkets allmänna råd (2013:11) om brandbelastning. 

Remissvaren ska ha kommit in till Boverket senast den 25 augusti 2023

Svar på remissen lämnas via e-post till Boverket. Ange diarienummer 6640/2022. 

remiss@boverket.se

Anvisningar om hur synpunkterna bör lämnas finns på sidan Att svara på Boverkets remiss.

Att svara på Boverkets remiss

Frågor

Frågor om remissen skickas in via e-post till Boverket.

remiss@boverket.se

Remissvar

Inkomna remissvar publiceras nedan. Remissvaren publiceras löpande och listan planeras vara komplett senast en månad efter remisstidens utgång.

Remissvar
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen