Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om certifierade byggprojekteringsföretag

Granskad:

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om certifierade byggprojekteringsföretag.

Remissvaren ska ha kommit in till Boverket senast den 31 oktober 2023.

Svar bör lämnas via e-post till Boverket. Ange diarienummer 126/2023. 

remiss@boverket.se

Anvisningar om hur synpunkterna bör lämnas finns på sidan Att svara på Boverkets remiss.

Att svara på Boverkets remiss

Frågor

Frågor om remissen kan skickas in via e-post till Boverket.

remiss@boverket.se 

Remissvar

Inkomna remissvar kommer att publiceras nedan. Remissvaren publiceras löpande och listan planeras vara komplett senast en månad efter remisstidens utgång.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen