Remiss: förslag till vägledning industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder

Boverket önskar synpunkter på förslaget till vägledning senast den 30 januari 2015. Vi vill att ni lämnar synpunkter i bifogad svarsfil.

Skicka gärna era remissynpunkter via e-post till stina.jonfjard@boverket.se eller med brev till:

Boverket
Stina Jonfjärd
Box 534
371 23 Karlskrona.

Frågor om remissen besvaras av Kerstin Hannrup på telefon 0455-35 31 57 eller e-post till kerstin.hannrup@boverket.se

Samtidigt som Boverket har tagit fram sitt förslag har Naturvårdsverket parallellt tagit fram förslag till vägledning vid prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Länk till Naturvårdsverkets remiss finns under "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej